دکتر گل عنبر
     
 

English

IRIDOLOGY

مرکز خدمات مشاوره نیایش
دکتر جلیل گل عنبر 

تحقیقات علمی

بررسی و مطالعه تغییرات بدنی و آثاری که این تغییرات در قسمت عنبیه چشم تولید میکند از زمان قدیم متداول بوده و نمونه گسترده ای از آن را در طب شیخ الرئیس، ابوعلی سینا می بینیم که علیرغم نبودن امکانات آزمایشگاهی قادر به تشخیص و درمان بیماری هایی بود که هنوز برای ما شگفت انگیز است و در تمامی دانشکده های پزشکی آمریکا و اروپا و کانادا مطرح است. (نمونه هایی از تشخیص های ابن سینا را در کتب خطی قدیمی کتابخانه ابن سینای همدان می توان یافت.) و در زمان قبل از او در کتب روم قدیم چنین پدیده ای را می خوانیم.
در اروپا به نظر ایریدولوژیست آلمانی رئو دور کریج اولین شاخه علمی در مورد تجزیه و تحلیل عنبیه به پزشکی بنام فیلیپ مین Philipus Meyens در سال 1670 میلادی برمیگردد. مین کتابی به نام Chiromatica modica نوشت که در آن قسمت های مختلف عنبیه را تشریح نموده و از ارتباط اعضای مختلف بدن و چگونگی حالات آن در عنبیه صحبت می کند.

درواقع این شیوه بصورت مطالعات و تحقیقات سیستماتیک از زمانی آغاز شد که ون پزلی Von peczely به مشاهده چشمان یک جغد پرداخت.

در سال 1695 جوهان ال تونسز Johann Etghoholty مطالبی درباره ایرودولوژی نوشت و در سال 1786 کریستیان هارتر Christian Haertels تحت عنوان "چشم و علائم آن" و پس از او ون پزلی Von Peczoly از لهستان (1911-1826) پیشرفت های وسیعی داشت که سبب شد نقش او به عنوان بنیان گذار ایریدولوژی تثبیت گردد.جغدی که در باغ منزل این پزشک افتاده و پاهایش آسیب دیده بود، توسط وی مورد معالجه قرار گرفت. ون پزلی ظرف چند روز تغییراتی در عنبیه جغد مشاهده کرد که پس از بهبودی نشانه های مشاهده شده برطرف گردید. این محقق عنبیه را به صورت دایره ای که هر قسمت از آن نشانگر قسمت خاصی از بدن می تواند باشد فرض نمود.


وضعیت پاها در قسمت پایین عنبیه نمایان می گردد و امروزه این قسمت مربوط به پا فقط یکی از نود ناحیه ای است که در عنبیه مشخص گردیده است.
ایریدولوژی در ابندای قرن بیستم در آمریکا مطرح شد و بنیان گذار اولیه را می توان دکتر هنری ادوارد لن (H.E Lane) دانست پس از او دکتر لیندلاهو
(Lindlahr) به تحقیق پرداخت و کتابی تحت عنوان درمان طبیعت نوشت و پس از آن ذر سال 1919 یک دوره شش جلدی در این مورد به نام "تشخیص از طریق عنبیه" به چاپ رساند.

از سال 1922 دکتر برنارد جنسن (Bernard Jensen) با دکتر لیندلاهو در شیکاگو به تحقیق پرداخته و سپس با مک لن (McLain) در سانفرانسیسکو به مدت چهارسال و همچنین با ایریدولوژیست معروف دکتر کولینز (Collins) نویسنده "تشخیص از طریق مشاهده چشم" کار نمود.

چارت، امروزه به معنای نقشه تمامی بدن است و این نوع شناخت بیماری از طریق عنبیه را مدیون تحقیقات علمی دانشمندان ایریدولوژی قرون اخیر هستیم.


نقش کامپیوتر در ایریدولوژی


از دقت کامپیوتر بخصوص ریزبینی آن برای ضبط دقیق رنگهای عنبیه استفاده میشود. کامپیوتر در تجزیه و تحلیل و بررسی و درنظر گرفتن سیستم کل بدن کمک بزرگی مینماید. بدین ترتیب که موقعیت هر عضو را بررسی می کند و رابطه آن عضو را با دیگر اعضا و آثار متقابل را نشان می دهد. بطور مثال نشان میدهد که کبد در چه موقعیتی قرار دارد و چند درصد لوزالمعده را تحت الشعاع قرار داده و اینکه تا چه میزان این تاثیرات پیشرفت خواهندداشت.

یک ایریدولوژیست با دادن اطلاعات میلیونی به کامپیوتر می تواند مشخص کند چه عضوی آسیب دیده، چه کمبودهایی دارد و چه مواد غذایی یا دارویی لازم است تا این کمبود جبران گردد و ناراحتی از بین برود. لیستی از غذاهایی که شخص باید بخورد و غذاهایی که باید امتناع ورزد ارائه میشود. بدین ترتیب کامپیوتر موقعیت بدن شخص را مشخص می کند و فرد می تواند از رنگهای مشخص شده از عنبیه خود که کامپیوتر تحویل می دهد یک کپی داشته باشد و در مراجعات بعدی با کپی جدید خود مقایسه کند و دستورات لازم را برای رهایی از بیماری بهتر انجام دهد و همچنین برای پیشگیری دقت لازم را داشته باشد.


کامپیوتر مراحل اولیه ، حاد، نیمه حاد و فاسد شده را به خوبی نشان می دهد و بازگشت به مراحل قبل و خوب شدن را با رنگهای مشخص به بیمار توضیح می دهد. اثر هر عضو بر روی اعضا دیگر و میزان این اثر مشخص می گردد و با عدد نشان داده می شود.


بنابراین میتوان گفت مغز یکی از مهمترین قسمت های بدن می باشد که از این طریق چگونگی کار آن مشخص می شود. سه عضو بدن یعنی انگشت دستها، زبان و عنبیه از فردی تا فرد دیگر متفاوت است. درمورد انگشت نگاری که از سال 1902 در آمریکا متداول شده، عنبیه چشم جای آن را گرفته بطوریکه در فرودگاهها دستگاههای کامپیوتری مجهز به عکسبرداری وجود دارد که در حین نشان دادن پاسپورت عکس عنبیه مسافرین برداشته میشود و به این ترتیب از انگشت نگاری مهمتر میباشد.بیوگرافی دکتر گل عنبر


 
 
© 2008, www.golanbar.ir. email to designer.