سایت دکتر گل عنبر
     
 

English

IRIDOLOGY

مرکز خدمات مشاوره نیایش
دکتر جلیل گل عنبر

چشم ها چه می گویند؟

ایریدولوژی چیست؟

تشخیص بیماری از طریق عنبیه

ایریدولوژی چیست؟

down

stop

upبیوگرافی دکتر گل عنبر

 


تشخیص بیماری از طریق عنبیه

دانش ایریدولوژی بر پایه تجزیه و تحلیل پیچیده ترین عضو بدن یعتی عنبیه قرار دارد و عبارت است از تشخیص موقعیت اعضا بدن از طریق رنگ های عنبیه.
با شناخت رنگ های عنبیه میتوان مشخص کرد که اعضا بدن چه وضعیتی دارند و چه واکنش هایی از خود نشان میدهند. این رنگ ها نمودار وضع تمامی بدن هستند . چه از لحاظ نیروها، ضعف های داخلی، تجمع سموم، آسیب دیدگی بافتها در هر نقطه از بدن و چه از لحاظ تشخیص ناراحتی ها در همان ابتدای ظهور.
ایریدولوژی Iridology از کلمه Iris به معنای عنبیه است. مشکلاتی که در هر بافتی از بدن پدید میاید، تغییراتی در رنگ های عنبیه پدید می آورند که با آن رنگ ها میتوان موقعیت بدن را تشخیص داد . . . (ادامه)


 
 
© 2008, www.golanbar.ir. email to designer.