دکتر گل عنبر
     
 

English

IRIDOLOGY

مرکز خدمات مشاوره نیایش
دکتر جلیل گل عنبر 

 

نام : جلیل
نام خانوادگی : گل عنبر

سوابق تحصیلی:
- رشته تحصیلی : رفتار انسانی- گرایش: روانشناسی بالینی و مشاوره
درجه علمی: دکتری - دانشگاه بین المللی ایالات متحده آمریکا – سن دیگو – کالیفرنیا
تاریخ فراغت از تحصیل: 1361
پایان نامه دکتری: تکنیک های روان درمانی در کردستان و ممالک غربی

اساتید ناظر:

1- Dale G. Hamreus, Dean
2- Charles C. case
3- Lambert W . Baker

- رشته تحصیلی: روانشناسی آموزش و پرورش- گرایش : مشاوره
درجه علمی : کارشناسی ارشد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی لوس آنجلس
تاریخ فراغت از تحصیل : 1358
پایان نامه کارشناسی ارشد: نقش مشاوره در فرهنگهای مختلف


اساتید ناظر:

Paul A.Bloland PhD
Professor and chairman
Deparment of counseling
Myron H.
Dembo ph.D.
Professor and chairman
Department of Educational psychology (Edps)


خدمات حرفه ای :
1- مرکز خدمات مشاوره نیایش ریاست – مشاور از سال 1380
2- دانشگاه علوم تربیتی علامه گروه روانشناسی 1379 -1377
تدریس : روانشناسی بالینی کودک- بهداشت روانی – نظریه های شخصیت
3- دانشگاه تهران- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه روانشناسی 1369-1365
تدریس: نظریه های شخصیت – بهداشت روانی- روشهای مشاوره
4- دانشگاه بین المللی ایالات متحده آمریکا
دانشکده علوم انسانی: گروه روانشناسی 1365-1361
تدریس: نگنیکهای روان درمانی- نظریه های شخصیت- روانشناسی بالینی کودک- نظریه های مشاوره- خانواده، ازدواج و بهداشت روانی
5- دانشگاه ایالتی سن دیگو کالیفرنیا آمریکا دانشکده علوم انسانی گروه روانشناسی 1365-1361
تدریس : روشها و نظریه های مشاوره – نا بهنجاری های شخصیت- نظریه های شخصیت- شخصیت و بیماری های روانی- بهداشت روانی
6- مرکز روان درمانی سن دیگو – کالیفرنیا 1365-1363
7- مشاوره : مدرسه ابتدایی جرابک- سن دیگو – کالیفرنیا 1360-1358
مشاوره محصلین ابتدایی، خانواده ها و معلمین Jerabek Elementory school

انتشارات :
ایردولوژی گشتک 1379
ایردولوژی گشتک پاییز و زمستان 1380
ایردولوژی مجله دامپزشکی 1384
معنی درمانی همشهری 1381

پروژه تحقیقاتی : کاربرد تکنیکهای روان درمانی در ایران 
 
© 2008, www.golanbar.ir. email to designer.